Leerlijnen

Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam geeft scholen de mogelijkheid te kiezen uit vier doorgaande leerlijnen:

1. ZingZo! en de vernieuwde digitale versie Zingzonline.nl
2. MuziektheaterZO!
3. OpmaatZO!
4. PopZO!

De doorgaande leerlijnen van Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord sluiten aan op de kerndoelen en leerlijnen voor Kunstzinnige oriëntatie. Naast de verschillende muzikale domeinen staan het ontwikkelen van eigenaarschap en creativiteit centraal.
De lessen in een doorgaande leerlijn worden gedurende het schooljaar afwisselend gegeven door de groepsleerkracht en een muziekvakdocent van de muziekschool. In samenwerking en in overleg creëren de groepsleerkracht en onze muziekvakdocent samen het muziekonderwijs.

Aanvullend op de doorgaande leerlijnen kunnen scholen gebruik maken van diverse extra’s, waaronder uitvoeringen, voorstellingen en concerten, al dan niet op een externe locatie. Voor een aantal van deze activiteiten wordt een extra vergoeding gevraagd.
Daarnaast zijn er ook themaprojecten die een school apart kan boeken.

Gebruik van instrumenten

Bij onze activiteiten kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van (eenvoudige) instrumenten van de muziekschool.
Voor het gebruik van deze instrumenten en het vervoer naar de school vragen wij een vergoeding.

Aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van het lesmateriaal op deze website moet je ingelogd zijn. Log hier in.
Nog geen account? Registreer je dan hier

Meer informatie

020-578 7373, elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur
of mail naar muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl