Het Muziekplein

Naschools muziekonderwijs op school

Onder schooltijd worden leerlingen geraakt door muziek. Ná schooltijd biedt Muziekschool Amsterdam* op veel verschillende locaties in de stad kinderen de mogelijkheid om ook na schooltijd, alleen óf samen met anderen, muziek te maken. Ons naschoolse aanbod is laagdrempelig en gevarieerd, waarbij kwaliteit, talentontwikkeling en samenspel centraal staan.

Onder de noemer Muziekplein biedt Muziekschool Amsterdam kinderen van groep 1 t/m 8 de mogelijkheid om op de school deel te nemen aan de naschoolse muzieklessen. Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen binnen het Muziekplein spelenderwijs diverse aspecten van het muziek maken ontdekken. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 gaan een stapje verder en proberen verschillende instrumenten uit. Vanaf groep 5 kunnen kinderen óók voor een instrument kiezen. Ze krijgen dan instrumentles en spelen direct in een bandje.

Interesse in een eigen Muziekplein?

Wil je als basisschool een eigen Muziekplein aanbieden? In samenwerking met Muziekschool Amsterdam vindt dit op de eigen locatie plaats of bijvoorbeeld in een buurtcentrum. Op deze manier profileer je je als een school die verder kijkt dan de schooldag lang is: je geeft kinderen de kans zich breed te ontwikkelen, ook op muzikaal vlak. Daarnaast wordt de drempel verlaagd voor kinderen om op muziekles te gaan. De les vindt immers plaats in een voor het kind bekende omgeving.
Klik hier voor meer informatie, neem contact op met onze Coördinator Naschoolse Activiteiten Victor Dirks of vraag het aan de muziekdocent bij jou op school.

*Op dit moment zijn er nog geen Muziekplein-lessen van Muziekschool Amsterdam Noord. Klik hier voor het naschoolse aanbod van Muziekschool Amsterdam Noord