Doorgaande leerlijnen voor muziekeducatie in de klas

De doorgaande leerlijnen van Muziekschool Amsterdam  en Muziekschool Amsterdam Noord sluiten aan op de kerndoelen en leerlijnen voor Kunstzinnige oriëntatie. Naast de verschillende muzikale domeinen staan het ontwikkelen van eigenaarschap en creativiteit centraal. De lessen in het kader van een doorgaande leerlijn worden gedurende het schooljaar afwisselend gegeven door de groepsleerkracht en een muziekvakdocent van de muziekschool. In samenwerking en in overleg creëren de groepsleerkracht en onze muziekvakdocent samen het muziekonderwijs.

Corona & muziekles op school
Muziekschool Amsterdam en haar docenten volgen t.a.v. Corona de landelijk vastgestelde protocollen voor het onderwijs. Dit betekent o.a. dat zingen door en met kinderen op de school mogelijk is. Naast de afgesproken afstand van 1,5 meter tussen volwassenen houden onze docenten ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen. Uiteraard kan een school aanvullende vragen of wensen hebben. In dat geval wordt in overleg tussen de school en de muziekdocent gezocht naar een passende oplossing.

De leerlijnen
Je kunt als school kiezen uit een aantal doorgaande leerlijnen, of een combinatie daarvan.
Naast deze doorgaande leerlijnen is er ook de mogelijkheid om losse projecten op school uit te voeren.

Zie ook:
> Extra’s bij de doorgaande leerlijnen
> Concertbezoek
> Gebruik van instrumenten