Wat is Muziekatelier?

Een Muziekatelier is een interactieve muziektheatervoorstelling, waarbij leerlingen zich gedurende zes weken voorbereiden op een muziektheatervoorstelling. De voorbereiding is in de klas met de eigen groepsleerkracht, die hiervoor laagdrempelig lesmateriaal krijgt aangereikt. De voorstelling zelf speelt zich af in een tot theater omgevormde ruimte (muziekatelier) en wordt uitgevoerd door professionele kunstenaars samen met de leerlingen. De leerlingen spelen een essentiële rol in de voorstelling.

Klik hier voor een kort introductiefilmpje voor het aanbod in schooljaar 2020-2021.

Uitgangspunten

– Een intieme muziektheatervoorstelling die kinderen aanspreekt
– De leerkracht bereidt in 6 weken zelfstandig met de leerlingen de liedjes voor (co-teaching)
– Leerlingen doen actief mee, ze worden door de acteurs meegenomen in het verhaal
– Leerlingen beleven de magie van een echte muziektheatervoorstelling

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Muziekschool Amsterdam, tel: 020-578 7373, e-mail: muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl.

voor wie:

groep 1 t/m 8

duur:

6 weken (met groepsleerkracht) + een voorstelling (met muzikanten)

tarief:

€ 170 per groep (voor groepen  3 t/m 8, onder de condities van het basispakket)
€ 265 per groep (overige groepen)