Wat is ZingZo!

Zing Zo! is gebaseerd op een combinatie van zingen, spelen, luisteren, improviseren en componeren: de centrale muzikale gedragsvormen (domeinen) die je nodig hebt om actief muziek te maken.

Lesmateriaal

Kleuters

Muziek en kleuterthema’s zoals: groot/klein, verkeer, herfst, lente, circus, dieren, ziek, boodschappen doen.

Groep 3

Muziek en taal, aansluitend bij het leren schrijven van letters, woordjes, zinnen, …

Groep 4

Muziek en ritme, op ritme-instrumenten (‘emmers’ ) spelen als begeleiding van liedjes uit meerdere culturen.

Groep 5

Muziek en instrument – kies het instrument dat bij jou past!

Groep 6

Muziek en pop – popgeschiedenis zingen, jaren 50, 60, 70, 80.

Groep 7

Muziek en spelen, zingen en jezelf begeleiden op gitaar! Iedereen leert gitaar spelen! Of als er niet is gekozen voor gitaar – KoorZo! – meerstemmig zingen met de klas.

Groep 8

Muziek en presentatie – werken naar de afsluiting in groep 8 (Musical de Bullebak is gratis verkrijgbaar)

Uitgangspunten

  • Samen met de kinderen actief muziek maken, waarbij je uitgaat van hun inbreng (‘ownership’).
  • Er is een opbouw in moeilijkheidsgraad van groep 3 t/m 8 waarbij per jaar uitgaan van circa 20 liedjes.
  • Co-teaching: de muziekvakdocent werkt zoveel mogelijk samen met de leerkracht om maatwerk te kunnen leveren voor iedere groep.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Muziekschool Amsterdam: muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl

voor wie:

groep 1 t/m 8

duur

30 weken (15 weken muziekvakdocent, 15 weken groepsleerkracht)

tarief

groep 1 & 2: € 530 per groep
groep 3 t/m 8: gratis (onder de condities van het basispakket)

Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken gemaakt.