[av_breadcrumbs]

Wat is OpmaatZO!

De school bepaalt het thema dat centraal staat in de muziekles.  De doorgaande leerlijn  bestaat uit circa 5 lesonderdelen (blokken) die tijdens de muziekles aan bod komen. Ieder blok bestaat uit circa 10 minuten. De blokken zijn: zingen, muzikale patronen, luisteren – LuisterZo!  – instrumenten – InstrumentZo! en musiceren. De volgorde waarin de blokken worden aangeboden is vrij. Je kunt ook kiezen voor andere domeinen – zoals componeren of bewegen of … Iedere les wordt afgesloten met het blok: musiceren – je combineert het lied met de muzikale patronen (ritmisch melodisch harmonisch) als afsluiting van de les.

Lesmateriaal

Kleuters

Muziek en kleuterthema’s zoals: groot/klein, verkeer, herfst, lente, circus, dieren, ziek, boodschappen doen.

Groep 3 t/m 7

Aan de hand van de verschillende blokken zijn er leerlijnen:

  • Zingen: Het liedmateriaal is afhankelijk van de thema’s van de school en wordt door de muziekdocenten individueel ingevuld.
  • Muzikale patronen: Dit zijn leerlijnen voor ritme – melodie en harmonie met oplopende moeilijkheidsgraad.
  • Luisteren: wordt ingevuld met de leerlijn LuisterZo!
  • Instrumenten: wordt ingevuld met de leerlijn InstrumentZo!
  • Musiceren: wordt actueel ingevuld in iedere les n.a.v. het lied en de leerlijn muzikale patronen.

Uitgangspunten

  • Aansluiten bij de thema’s van een school.
  • Werken aan een aantal concrete muzikale lijnen als ritme/melodie/harmonie.
  • Veel vrijheid voor de muziekdocent om zelf invulling te geven aan zijn lessen in overleg met de leerkrachten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Muziekschool Amsterdam: muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl

voor wie:

groep 1 t/m 7

duur

30 weken (15 weken muziekvakdocent & 15 weken leerkracht)

tarief

groep 1 & 2: € 530 per groep, groep 3 t/m 7: gratis (onder de condities van het basispakket)

Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken gemaakt.