Welkom op MuziekZo!, de site van Muziekschool Amsterdam Noord voor scholen die goed muziekonderwijs willen geven. U kunt bij ons terecht voor meerjarige programma’s muziek, zang, instrumenten (pop en akoestisch) en muziektheater voor alle basisschoolgroepen. Door deel te nemen aan een of meer van onze lange leerlijnen wordt muziek een vanzelfsprekend onderdeel van het leven van uw leerlingen. Wij bieden toegankelijke en direct te gebruiken lesprogramma’s, mét ruimte voor eigen invulling door de groepsleerkracht. Het is mogelijk (per schooljaar) over te stappen van het ene naar het andere programma. Daarnaast hebben we een aanbod van kortlopende projecten.

groep 1 t/m 8

De zangmethode voor de hele school. Combineert zingen met luisteren, componeren en improviseren.

welkom

groep 5

popZo

Voor als je muziek wilt maken in
een band

instrumentZo

Voor als je muziek wilt maken met een ensemble

welkom

groep 5 t/m 8

Een combinatie van zingen, acteren en dansen. Kinderen leren samenwerken en musicalrepertoire presenteren.

welkom

groep 3 t/m 5

muzieklijn

De algemene lange leerlijn voor muziek. Kinderen gaan zich actief bezighouden met zingen, spelen op instrumenten en muziektheater.

welkom

muziekatelier

Kinderen bereiden zich voor op een interactieve voorstelling.

muziekatelier

Kinderen bereiden zich voor op een interactieve voorstelling.

korte projecten

In 6 weken maken kinderen kennis met instrumenten, zingen of muziektheater.

korte projecten

In 6 weken maken kinderen kennis met instrumenten, zingen of muziektheater.

luisterZo!

Kinderen maken kennis met zoveel mogelijk muziekstijlen.

luisterZo!

Kinderen maken kennis met zoveel mogelijk muziekstijlen.